North-West University Libraries
Noordwes-Universiteitsbiblioteke

NWU user verification for off-campus access
NWU gebruiker verifikasie vir af-kampus toegang
 

Available to registered students/staff of the North-West University.
Beskikbaar vir geregistreerde studente/personeel van die Noordwes-Universiteit.

 

Surname/Van
(e.g./bv. van der merwe)
Identity number/Identiteitsnommer
OR/OF
University number/Universiteitsnommer

  North-West University. All rights reserved. Terms and Conditions
Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou. Voorwaardes en Bepalings